top of page

Roanoke 5: Het duistere woud

De schaduwen van Roanoke worden dieper en mysterieuzer, terwijl de avonturiers hun weg banen door het dichtbegroeide woud van de Kelten. Na vreedzame onderhandelingen en gunstige uitkomsten voor de Kaitora, lijkt de rust te zijn teruggekeerd. Maar de rust is slechts een tijdelijke illusie, een kalmte voor de komende storm. 

 

Voorop lopen de Kelten, geleid door een oude rol met een tekst die in het bezit lijkt te zijn van een goddelijke hand. De boodschap is helder voor de Kelten, een roeping om de wereld te redden van een naderende dreiging. De ravenboom, symbool van de overleving van het Keltische volk, is in gevaar en roept om hulp. 

 

De groep trekt dapper voort door het dichtbegroeide woud, een pad dat wordt gewezen door een mysterieuze kracht. De duisternis lijkt te verdiepen naarmate ze verder gaan. De bomen strekken zich uit als wachters van oude geheimen, terwijl dieren en planten elkaar verstrengelen in een weelderig, overvloedig landschap. 

 

Het pad wordt zwaar, het oorspronkelijke pad lijkt te vervagen. De Kelten zijn gespannen, en het verhaal van de ravenboom resoneert in hun gedachten. Een boom met raven, waarvan er minstens één moet blijven om het Keltische volk te behoeden voor chaos en ondergang. Maar de locatie van deze boom is diep verborgen in het woud. 

 

Dan, als een onverwachte wending, wordt het woud plotseling helderder. Een ander deel van het woud onthult zich aan de avonturiers, een plaats waar duisternis en licht elkaar ontmoeten. Een nieuwe fase in de saga van Roanoke begint, waarin geheimen dieper worden begraven en de dreiging van de ravenboom dichterbij komt dan ooit. 

 

Roanoke 5: Het Duistere Woud - Sta klaar om de schaduwen te betreden, want het geheimzinnige pad leidt dieper dan je ooit had kunnen vermoeden. De inschrijvingen zijn nu geopend, bereid je voor op een avontuur dat je naar de kern van Roanoke zal leiden. 

  • White Facebook Icon
bottom of page