top of page

Volkeren

De Goten 

Niemand weet waar de Goten vandaan komen. Het is een guur, brutaal volk dat zijn hutten in het moeras opgeslagen heeft. Zolang een Goot zich kan herinneren wonen ze al in het moeras, het moeras is van hen. 
Zowel voor de Goten als de andere volkeren is er weinig bekend over de geschiedenis van deze primitieve stam. 

Goten dragen enkel bond en dierenhuiden. De meesten onder de krijgers verwerken delen van 1 een bepaald dier in hun kledij. Dit dier eren ze als hun totem. 

Ze dragen ook graag beenderen rond zich om zo hun tegenstanders te laten zien dat ze niet bang zijn om hier en daar wat geweld uit te oefenen. 

Sommige van de Goten zijn gezien met beschilderd wit-zwart gelaat en als men ze van dichtbij bekijkt lijken deze meestal op een schedel. 

De Goten hebben de moerassen opgeëist in de enige manier die zij kennen, met macht. Bij hen geldt enkel de wet van de sterkste. Hun woningen zijn kleine simpele hutten. 

Er word gefluisterd dat als men het moeras ingaat men er niet meer uitkomt.... 

Goten, als een primitief volk, hebben schrik voor alles wat ze niet direct kunnen verklaren. Zoals donder, bliksem, de dood, het plotse onnatuurlijk gehuil van een dier dat galmt door het moeras...

Buiten de angst voor het onverklaarbare zijn de Goten zonder vrees en zijn ze dus een geduchte vijand. 

De Goden die ze volgen zijn Nerthus, Donar en Loptr. Zij die hun verhalen verkondigen en hun Omens lezen zijn gekend als Vertellers (priesters). Vertellers maken gebruik van offerrituelen waarin dieren een grote rol spelen, in geval van grote nood kan er wel eens een mens geofferd worden. 

Daarnaast zijn er ook nog de Voodoo-Meesters. Deze worden aanzien als de leiders van de stam omdat ze op de dunne lijn tussen het bekende en onbekende lopen. Hun duistere kracht geeft hen macht over de anderen. Hoe men deze krachten kan verkrijgen gaat gepaard met mystieke en obscure rites. 

 

Typische namen voor de clan 

http://www.fantasynamegenerators.com/gothic-names.php#.Wj-ANhOdV25

Germanen 

De Germanen zijn gevestigd aan de noordelijke bergketen van Roanoke. Dit gebied is zeer rijk aan ertsen, maar verder is er amper iets te vinden. De ondergrond is slecht waardoor er zeer weinig groeit. Vlees is moeilijk te vinden omdat er in de bergketens amper eetbare dieren en wezens te vinden zijn, met uitzondering van wat grotere vogels en hier en daar een geit.  
 
De Germaanse samenleving is een eenvoudige samenleving. Ze leven in kleine groepjes onderaan de bergketen. Ze zijn veel primitiever dan de Kelten en Vikingen. Ze leven van de jacht en wat landbouw, van het weinige dat er groeit.

Ze hebben geleerd om in harde en barre omstandigheden te leven. Ze geloven in eenvoud en de Goden die boven hun vliegen en hen in het oog houden. Ze hechten veel waarden aan familie en voorouders. Het is niet omdat men overleden is dat men niet verder blijft waken over de familie. 

Germanen zijn geduchte krijgers, wat ze verliezen aan tactiek en strategie winnen ze door hun kracht en impulsiviteit. Ze gaan door het vuur om te beschermen wat van hen is. De Germanen staan over het algemeen onder één hoofdman. Na verkozen te worden, kan de hoofdman regeren tot zijn dood. Zelden geeft een leider van de Germanen zijn positie vrijwillig op. 
 
Een Germaan kan men vaak aan zijn bont herkennen. Hoewel vele volkeren bont dragen, dragen Germanen vaak niets behalve bont. In de warmere klimaten zal een Germaan vaak in bloot bovenlijf rondlopen, ongeacht het gevaar dat dit met zich meebrengt. 

De gezichtsverf verschilt van stam tot stam. Sommige stammen hebben extreem gedetailleerde gezichtsmarkeringen, terwijl anderen het juist zeer beperkt houden.  

Een Germaanse heks zal vaak een staf dragen. Deze kan op verschillende wijze gedecoreerd worden, afhankelijk van hun kunde. Een mensenschedel op de staf is dan ook een teken van een extreem krachtige heks, iemand die je dus beter met rust laat als je leven je lief is. 

Een heilige zal vaak rijker gekleed zijn en een symbool van zijn Godheid met zich meedragen. Voor de Havik zijn dat twee gepolijste stenen, die haviksogen voorstellen. Voor de Uil zijn dit vaak enkele veren die in hun klederdracht verwerkt zijn. Voor de Ekster zijn dit blinkende voorwerpen die op schijnbaar willekeurige plaatsen aan de kleren hangen. 

Germanen kennen geen priester, het zijn begeleiders en heiligen. Ze begeleiden je op het levenspad en hangen meestal 1 van de goden (Havik, Uil of Ekster) aan. Zij zijn diegene die met de Goden communiceren en het zijn de Goden die hen via de voorouders de richting wijzen. Als men sterft wordt men voorouder, onder de vleugels van een van de goden en kan je mee je volk dienen. 

Als men geen begeleider is, en het woord van de God dus niet verkondigt, mag men zelf kiezen welk van deze drie goden men aanhangt. Vele clans zullen hun clanleden echter verplichten om een bepaalde Godheid aan te hangen. 

Heksen worden binnen hun eigen familie in een heksenkring geïntroduceerd. Als een familie geen kring heeft, kan deze tegen hoge betaling het kind naar een kring van een andere familie sturen of het kind laten adopteren door de andere familie. Binnen deze kring leert een heksenkind alles wat ze moet weten. Elke cirkel leert de kinderen op andere manieren om hun gaven binnen de perken te houden. Een heks zonder controle over hun gaven is namelijk een mislukking die het niet verdient om de magische gaven van de Germanen te beheersen. 

Heksen zijn binnen de Germaanse samenleving bijna uitsluitend vrouwelijk. Slechts één op de dertien heksen is mannelijk. Deze mannen worden dan ook slechts zelden eropuit gestuurd als er een gevecht plaatsvindt. Mannelijke heksen zijn zeer gewild en leven spreekwoordelijk vaak in een gouden kooi: ze hebben alles wat ze willen, behalve vrijheid. 

Heksen worden door de Germanen alom gerespecteerd en gevreesd. Des te ouder de heks en des te meer botten er aan hun staf hangen, des te gevreesder ze zijn. Er wordt zelfs gezegd dat de machtigste heksen vaak schedels van allerlei vreemde wezens aan hun staf hebben hangen... 

Typische namen voor de Germanen 

https://www.behindthename.com/names/usage/ancient-germanic 

Vikingen

De meeste Vikingen brachten een deel van hun tijd werkend op het land door. Ze verbouwden genoeg voedsel (granen, groente en fruit) om zichzelf en hun gezinnen van eten te kunnen voorzien. Veel Vikingen hielden ook vee (koeien, schapen, geiten, varkens en kippen). 

De rijke families bij de Vikingen hadden slaven die het werk deden. Toch deden de rijke families ook veel zelf, want er was veel te doen. 

Veel Vikingen waren niet alleen boeren maar ook strijders.in de lente en zomer trokken ze er op uit en voeren ze met hun schepen rond Roanoke om kleine nederzetting van andere volkeren te plunderen. 

 

Elk dorp heeft een leider genaamd de Öberjarl. Deze wordt gekozen nadat de vorige Öberjarl sterft door middel van een Halvar. de sterkste van de kandidaten werd de nieuwe Öberjarl. De Öberjarl beslist alles over het dorp samen met zijn raad der wijzen. De raad der wijzen bestaat meestal uit ouderen, maar er zijn ook uitzonderingen. Onder de Öberjarl staan de Jarls. Deze Jarls zijn elk verantwoordelijk voor een schip. Het schip van een Jarl staat gelijk met zijn leven. Een Jarl zal er alles aan doen om het schip en zijn bemanning met alles wat hij in zijn arsenaal heeft naar juiste wateren te begeleiden. Elke Jarl heeft zijn eigen stuk land waar hij verantwoordelijkheid voor draagt. 

Kleding was voor ouderen en kinderen gelijk. Mannen droegen een wollen broek en een linnen blouse met lange mouw. Daarover een wollen shirt met korte mouw die halverwege het bovenbeen viel. In de winter droegen ze een wollen vest en een grote ruwe mantel die vaak werd vastgespeld met een broche. Schoenen werden gemaakt van dierenhuiden. De vrouwen droegen een lange linnen jurk met daarover een schort. 

Hun pantser bestond voornamelijk uit hard leer, maliën, of een combinatie van beide. 

Buiten kleding kun je elke Viking herkennen aan het symbool dat hij altijd bij zich draagt. Het is het symbool van de hamer van Thor, Mjöllnir. 

Bij Vikings heb je ook priesters en deze worden net als Vikings al van jongs af aan getraind in het priester zijn. Zodra een kind "de gave" krijgt, wordt hij onmiddellijk ingeleid bij de priesterorde. Toch moeten Viking priesters nog steeds met een wapen kunnen omgaan. Het is dus zeker niet ongewoon dat je een priester ziet rondlopen met een bijl of een zwaard aan zijn zijde.  

Elke priester eert één of meerdere Goden (Thor, Loki en Freya ), maar ondanks dat je mag kiezen welke God je eert, moet je het traditionele symbool van de orde dragen. 

Hoewel Vikings enorm veel respect hebben naar hun priesters, hebben ze een panische angst naar magiegebruikers of sjamanen. Sjamanen komen heel weinig voor in de Vikingcultuur. Als er toch een kind geboren wordt met magische eigenschappen dan zal ervoor gezorgd worden dat dit stil wordt gehouden of dan wordt het kind gedumpt bij één van hun rooftochten in een naburig dorp. 

Magiërs zijn onvoorspelbaar. niemand weet waar ze hun macht van krijgen. Staan ze dichter bij de goden dan de gewone Viking of zijn het onnatuurlijke wezens? Niemand weet het. Zo lang ze niks verkeerd doen worden ze getolereerd. Maar ze moeten zich afzonderen en hebben geen rechten. 

Als een sjamaan spreekt, is er onheil op komst volgens het geloof van de Vikingen.  

 

Typische Viking namen 

http://www.fantasynamegenerators.com/viking_names.php#.WUelZGjyg4k

De Kelten

De Kelten noemen zichzelf de oudste beschaving die er op Roanoke bestaat. Andere volkeren krijgen bij een ontmoeting van Kelten altijd te horen van Kelten dat zij de oudste en de meest wijze zijn, de machtigste en de grootste, de meest liefhebbende en de dappersten... 


De Keltische samenleving bestaat uit clans. Een clan is een groep families die dicht op elkaar wonen en eigenlijk hun leven en gewoontes delen. Elke clan heeft zijn of haar eigen symbolen en kleuren. De kleuren van de clan worden meestal getoond door de ruiten op hun rok of broek. 
 
Kelten dragen eenvoudige kledij. Vooral bestaande uit natuurkleuren zodat ze beter in hun omgeving passen. Velen onder hen - zeker de krijgers - dragen vooral hard leren pantsers. Al wordt zacht leer en bont ook veel gebruikt. Een opvallend kenmerk in de kledij van de Kelten, is het feit dat ze een ruitenpatroon dragen dat bij hun familie hoort. Op die manier tonen ze hun afkomst, ook naar buitenstaanders toe. 

In tegenstelling tot andere volkeren, staat er bij de Kelten steeds een priester aan het hoofd van de clan, namelijk de hoofddruïde. Een priester noemt men bij de Kelten een druïde.  

Kelten benaderen elke druïde met het uiterste respect, omdat druïdes de natuur intact houden en met de goden in contact kunnen komen. De hoofddruïde legt verantwoording af aan de raad van druïdes die samen komen indien dit nodig wordt geacht. 

Elk clanlid leert van kleins af aan te overleven. Dat maakt van hen geduchte tegenstanders.  
 
Druïdes zijn één met de natuur en worden door het volledige Keltische volk enorm gerespecteerd. Een druïde is niet zomaar een functie die je kan krijgen. Je wordt meestal als kind ondergebracht bij de druïdes. Zij staan dan verder in voor je opvoeding en training. Dit is een zware training en vraagt veel offers. Je hebt twee richtingen die je op kunt gaan: de ene focust zich op het geloof terwijl de andere zich eerder bezig houdt met het helen van mensen. Druïdes bidden tot één van de drie goden of tot alle drie (Brigantia , Taranis , Morrigan ) 

 

Het gebeurt soms dat een kind zonder enige aantoonbare rede krachten ontwikkeld die hem geschonken zijn door de Goden? Natuur? Ieder heeft zijn eigen mening. Deze kinderen worden als zeer gevaarlijk en bedreigend beschouwd. vanaf het moment dat men bij een kind merkt dat deze potentieel krachten zou bezitten wordt hij door de druïde weggevoerd diep in het woud. Enkel de hoofddruïde weet de juiste plaats. Daar wordt het kind achtergelaten. Men laat het kind achter bij de oculi. Zij noemen zich de krijgers van het woud en zullen alles doen om het woud en zijn inwoners te beschermen. 

 

Typische namen voor de clan 

http://www.fantasynamegenerators.com/celtic_names.php#.WUklZ-vyiHs 

De Pikten

Niemand weet hoe de pikten ontstaan zijn en waar zij van afstammen. Eén ding is echter zeker, het is een oud volk van voor dat de verhalen begonnen 

De clan leeft volgens een Matriarchale Orde. Dit wil zoveel zeggen dat vrouwen hier de baas zijn. Bij de Pikten zijn de vrouwen de krijgers, en uitsluitend vrouwen worden getraind als krijger. Mannen hebben een tweede rang in deze samenleving en zij zijn vooral de ambachtsleden, priesters en magiërs en doen voornamelijk de huishoudelijke taken.

Het bewerken van het land, zware ambachten en vervelende klussen. De enige uitzondering hierop zijn de mannen die opgeleid worden om als priester te fungeren. Want hier mogen enkel mannen Priester worden. 

De Amazonegemeenschap wordt bestuurd door twee koninginnen. De eerste is de meest vooraanstaande krijger onder hen. Zij wordt ook de krijgster van Varuna genoemd en voerde haar elite aan de Walkuren. Zij heeft de absolute macht als het gaat om strijd en conflict. Zij is ook de uitverkorene van Varuna en eert geen andere god. 

De tweede staat in voor de voorziening van het thuisfront. Zij staat in voor de familie, zij die heelt en verzorgt. Zij is de moeder binnen de familie en de dochter van moeder Gaea. Zij wordt gekozen als vaardigste onder de genezers binnen de clan. Zij is de uitverkorene van de moeder Gaea en eert geen andere god. 
 
De pikten vechten met speren, pijl en boog, zwaarden.
Om de wapens goed te kunnen gebruiken dragen de pikten korte tunieken. Voornamelijk gemaakt van jutte en grof geweven stof. Heel vaak gebruiken ze natuurkleuren om op te gaan in de steppe. Lichtbruine tinten beige, zandkleur en oker. Om hun middel dragen ze vaak een riem. Verder worden ze versierd met armbanden, oorbellen en kettingen. De vacht van dieren wordt vaak gebruikt voor de kleding. Ook licht leder wordt voorzien in de kledij. 
 
Pikten dragen blauwe markeringen op hun gezicht, armen en / of benen. Deze markeringen worden gebruikt bij rituelen. Maar ook als oorlogsverf, het is een vorm van intimidatie en een teken van respect naar de familie toe. 

Deze Blauwe markeringen zijn een teken van eer en respect binnen de pikten. 
 
De pikten geloven in 2 goden. De moeder Gaea schepper van het leven, moeder van de pikten. En Varuna aanvoerder van de krijgster, wapen in de strijd.  

Er is ook een derde God, maar die wordt niet geëerd. Deze wordt chaos genoemd, een man. Hij wordt gelinkt aan alles wat fout loopt. 
 
De priesters genieten volledige vrijheid en krijgen zelfs het woord tijdens vieringen en enkel vieringen. Zij worden ook door de gehele clan beschermd. Men beweert zelfs dat de hoge priester het oor heeft van de koningin en haar mag adviseren.

 

Het is chaos die aan bepaalde mannen en vrouwen de gaven der elementen heeft gegeven, waardoor ze de mogelijkheid hebben om rechtstreeks te tappen uit de energie van Roanoke. De energie van de moeder. 

Pikten roepen de elementen aan in hun rituelen om magische krachten te kanaliseren. Zij gebruiken de elementen Licht, Water, Aarde en Lucht rond zich heen om zo hun magie te kanaliseren.

Veel pikten hebben een affiniteit met 1 bepaald element, Het is uit deze elementen dat ze hun krachten halen. 

Typische namen voor de clan 

http://www.fantasynamegenerators.com/minotaur-names.php 

  • White Facebook Icon
bottom of page