ROANOKE

Roanoke 1: 

De jongeren zijn aangekomen in een dorpje genaamd Arche. Tot hun verbazing werden ze verwacht door mensen van een handelaars post . Die blijkbaar op de hoogte waren dat er volk ging komen. Kleine groepjes van de verschillende volkeren . Hier waren zelfs tenten voor ieders volk opgezet . En inderdaad van ieder volk kwamen er groepen . De pikten , Kelten , Goten , Vikingen en Germanen van ieder volk was een groep moedige jongeren aanwezig  elk op hun weg naar de stenen . 

 De eerste kennismaking met andere volkeren was op zijn minst moeizaam te noemen. Hier en daar werden er al snel strubbelingen geconstateerd .  

Ze kwamen ook in contact met de bewoners van het dorp . Deze dorpelingen zijn de beschermers van de stenen tempel ,  een tempel gewijd aan moeder natuur . Uiteraard dulden ze niet dat iemand de tempel onteerde. En deze vroegen de jongeren de tempel ook in ere te laten en deze met rust te laten ondanks deze vraag en goede raad . Sloegen de jongeren deze in de wind en zijn er in geslaagd een ritueel onder begeleiding van hun hoge priesters te doen . Ieder volk deed hieraan mee , De pikten , kelten , goten , Vikingen en  Germanen . De bewoners hadden verschillende veiligheidsmaatregelen gemaakt om de tempel in alle eer en rust te houden . En toch heeft ieder volk elk van de maatregelen ontkracht . Enzo de tempel betreden en het ritueel te doen . Ze betraden de tempel en gaven offers door dit ritueel te doen voelde men twee enorme schokgolven die doorheen heel Roanoke te voelen waren . Na de schokgolven lagen hun priesters tegen hun leven te vechten de jongeren hielpen hen en er werd erna opgemerkt dat  uit het stenen altaar een scrol kwam , een scrol die zichzelf kon schrijven.  

De tekst zeer duidelijk ga syrtak zoeken en red hem . Wie de tekst ook las hij of zij ie ervan overtuigd dat dit de vraag was van hun goden die  hen op deze weg zette . 

De dorpelingen echter waren niet blij met dit hele gebeuren en confronteerde de jongeren . Maar de jongeren antwoorden met wat ze nu op de dag nog steeds  de grote slachting van Arche noemen . Geen enkele dorpsbewoner heeft die nacht overleefd. De jongeren zagen dit en het ritueel als een overwinning echter de volgende dag werd dit eens vredelievend dorp  , omgetoverd tot een gevaarlijke plaats  . Waar  het woelde van wraak geesten die erop uit waren elke indringer te vernietigen. 

De jongeren konden slechts één ding doen vluchten .  Nu reizen ze samen elk hun scrol volgend waarschijnlijk op weg naar Syrtak om hem te redden ... 

Ze zijn het laatst gezien richting de grote steppe en het land van de pikten 

 

Tussen roanoke 1 & 2: 

 

Op hun reis vluchtend van de wraakgeesten van Arche , hebben de jongeren hun wonden geheeld en zijn ze onderweg naar de rand van het woud en de steppe , thuishaven der Pikten . 

De reis verloopt moeizaam  ,  niet alleen door hun verwondingen en omdat ze door  het woeste woud moeten , maar ook omdat  de samen werking tussen sommige  volkeren soms met de nodige ruzies en gevechten gepaard gaan . Zeker de Vikingen en Germanen  liggen vaak in conflict. Echter in de vier weken dat de reis door dit dicht beboste gebied gaat , leren ook  zij door schade en schande samen te reizen . Spanningen tussen hen gaan liggen en worden bijgelegd en  er word zelfs  , naar  het einde toe samengewerkt en samen gejaagd .    

De handelspost die hen opwachtte tot hun verbazing in Arche  is met hen mee gegaan en is reeds voorop gereisd. 

De verschillende volkeren banen zich een weg  door het gevaarlijk woud van Roanoke   richting een kleine outpost ,  Zandslang genaamd. Deze kleine piktiche voorpost zou de plek zijn waar syrtak het laatst opgemerkt is . 

Dit is heel belangrijk voor ieders volk aangezien het door hun eigen goden is gevraagd om Syrtak te helpen . Niet evident uiteraard voor zo’n groep ieders met eigen idealen , gebruiken  en rituelen . 

Ondanks de moeilijk start verloopt de reis zonder al te veel of noemenswaardige incidentjes.  

Maar ……………………………………………. 

Wat staat deze groep te wachten ? 

Hoelang duurt de reis nog ? 

Gaan ze hun opdracht der goden doen en deze met vrucht beëindigen ? 

Zelfs de goden hebben niet overal antwoord op ….. 

 

Roanoke 2: