top of page

Praktische info.

Eten en drinken

Het weekend van ons LARP-evenement begint met een snelle maaltijd op vrijdagavond. Op zaterdagochtend starten we de dag met een smakelijk ontbijt, zodat je daarna vol energie aan de activiteiten kunt beginnen. Later op de dag staat er een warm gerecht klaar, gevolgd door een heerlijke warme avondmaaltijd. Op zondagochtend serveren we opnieuw een stevig ontbijt en voor de lunch zijn er sandwiches beschikbaar.

Gedurende het hele evenement is er doorlopend drinken beschikbaar. Er geld een nultolerantie op het gebruik van alcohol voor spelers. Voor figuranten worden er na 00.00 uur een paar pintjes voorzien. Eigen alcoholische drank wordt niet toegestaan.

Tijdens het spel wordt eten en drinken binnen de context van het spel geconsumeerd. Deelnemers wordt gevraagd hun eigen eet- en drinkgerei mee te brengen dat past binnen de spelwereld.

Als je specifieke voedselallergieën hebt, is het noodzakelijk om deze bij inschrijving door te geven. We zullen ons best doen om hier rekening mee te houden. Mocht dit niet mogelijk zijn, vragen we je vriendelijk om zelf een alternatief te voorzien. Als compensatie bieden we dan een korting op het inschrijvingsgeld.

Slaapplaats

Elke deelnemer heeft de beschikking over een bed, maar dient zelf een slaapzak of deken en eventueel een kussen mee te nemen. Zorg ervoor dat je je persoonlijke toiletartikelen, handdoeken en schone kleding niet vergeet.

In specifieke gevallen kan het voorkomen dat we deelnemers nodig hebben die in tenten willen slapen. Dit wordt tijdens het inschrijvingsproces duidelijk gecommuniceerd. Op dat moment vragen we je om aan te geven of je binnen wilt slapen of in een tent. Deze aanpassingen worden op een heldere manier gecommuniceerd bij de inschrijving.

 

Het is belangrijk op te merken dat de slaapruimte buiten het spel valt: er wordt niet in de slaapvertrekken gespeeld. Gedurende het spel zijn deze slaapruimtes niet toegankelijk zonder medeweten van de organisatie. De slaapvertrekken zijn enkel bedoeld om te rusten en te slapen.

 

Houd er rekening mee dat de organisatie zich committeert om ervoor te zorgen dat elke speler uiterlijk om 00.05 uur in bed ligt. Als ouders willen dat hun jongere deelnemers eerder gaan slapen, moeten zij dit zelf met hun jongeren bespreken en regelen. Als ouders niet aanwezig zijn en toch wensen dat jongeren eerder gaan slapen, dienen zij dit schriftelijk aan de organisatie te laten weten. De organisatie zal hierop toezien, maar dit geldt niet voor 22.00 uur.

 

Het spel loopt tot 00.00 uur en wordt dan volledig stopgezet. We verwachten van alle deelnemers dat ze gaan slapen (zonder uitzondering). Het is de bedoeling dat iedereen in zijn of haar eigen bed slaapt.

Op zaterdagavond staat er tussen 20.00 en 22.00 uur een scenarioclimax gepland. Na 22.00 uur neemt de intensiteit van het spel af en zullen er geen cruciale gebeurtenissen meer plaatsvinden.

Na 23.00 uur wordt het spel volledig beëindigd en zullen er geen verdere activiteiten plaatsvinden.

 

De volgende dag, om 9.00 uur, wordt van alle deelnemers verwacht dat ze opstaan en gekleed aan de ontbijttafel verschijnen. Het spel is op dat moment alweer in volle gang.

Elektronica en gadgets

Tijdens het spel is het gebruik van elektronica en gadgets niet toegestaan. Dit geldt ook voor mobiele telefoons en vergelijkbare apparaten. Deze dien je achter te laten in je kamer of af te geven in het daarvoor bestemde spelkot.

 

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen persoonlijke eigendommen en het materiaal dat zij tijdens het evenement gebruiken. 

Verzekering  

Elke deelnemer dient lid te zijn van een erkende Belgische mutualiteit en dient te beschikken over een familiale verzekering. Deelnemers uit het buitenland worden verzocht een vergelijkbare verzekering te hebben.

 

Het is tevens belangrijk om bij elk evenement je identiteitskaart mee te nemen.

Gevechten en wapens

Tijdens LARP-evenementen worden gevechten uitgevoerd met speciale, veilige wapens. Deze wapens zijn meestal gemaakt van schuimrubber en bedekt met latex. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat deze wapens veilig genoeg zijn om tegen andere spelers te gebruiken zonder daadwerkelijk letsel te veroorzaken. Ze mogen niet te hard zijn en mogen geen scherpe uitsteeksels of punten hebben.

 

Houd er rekening mee dat LARP-wapens over het algemeen redelijk prijzig zijn. Als je geen eigen wapen hebt, biedt de organisatie de mogelijkheid om er een te huren op het moment van het evenement voor een vergoeding van 5 euro per evenement. Deze intentie tot huur moet je

vermelden bij je inschrijving.

 

Als je nog vragen hebt over LARP-wapens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Veiligheid

Bij LARP staat veiligheid voorop. Als er zich tijdens een gevecht een situatie voordoet op een risicovolle locatie (bijvoorbeeld in de buurt van prikkeldraad, in een te kleine ruimte of op een terrein met veel wortels of obstakels), wordt het spel onmiddellijk onderbroken met behulp van een "Time Stop". Vervolgens wordt het gevecht verplaatst naar een veiligere locatie, om ervoor te zorgen dat de deelnemers geen onnodige risico's lopen.

geblesseerde naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gebracht. Als dit gebeurt wordt in elk geval de contactpersoon zo spoedig als mogelijk geïnformeerd.

 

Om een veilige omgeving te waarborgen, vragen we dat alle reeds bestaande aandoeningen, blessures of ziektes bij inschrijving aan ons crewteam worden gemeld. Dit helpt ons om beter voorbereid te zijn en passende zorg te bieden.

 

Let wel dat LARP een grote, fysieke component heeft. Als je al gewond bent, is het soms beter  om thuis te blijven.

EHBO

Met een volledig uitgeruste EHBO-kit zijn we altijd paraat om eventuele blessures te behandelen.

 

In het geval van een blessure wordt het spel onmiddellijk gepauzeerd, zodat onze EHBO-verantwoordelijke de nodige zorg aan de geblesseerde kan verlenen. Indien de blessure verdere medische aandacht vereist, zal de

Verlaten van het domein

Het is ten strengste verboden voor alle deelnemers om het evenemententerrein te verlaten gedurende de volledige duur van het spel, vanaf aankomst op vrijdag tot vertrek op zondag. Als er echter een uitzonderlijke reden is die niet medisch van aard is, moet dit minstens een week voor aanvang van het spel worden gecommuniceerd met de spelleiding. In een dergelijk overleg zal worden bekeken of er mogelijkheden zijn om een uitzondering te maken. Het kan echter gebeuren dat het verlaten van het terrein het spel te veel verstoort en daarom niet wordt toegestaan. Het is altijd de keuze van de deelnemer om zijn of haar inschrijving te annuleren als gevolg van deze regeling.

Het verlaten van het evenemententerrein tijdens het spel is altijd de verantwoordelijkheid van de betrokken persoon, en in het geval van minderjarigen, van hun ouders. We zullen nooit toestaan dat een minderjarige deelnemer het terrein verlaat zonder begeleiding van een volwassene die is aangewezen door de ouders.

Vragen

Als er nog onduidelijkheden zijn of als je vragen hebt, staan we altijd voor je klaar om te helpen. Je kunt contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

 

·         E-mail: larproanoke@gmail.com

·         Website: https://www.roanoke-larp.com/

·         Facebook: https://www.facebook.com/

·         Discord: vraag ons de link

Aarzel niet om ons te bereiken voor verdere informatie. We zijn er om te helpen!

Belangrijk

Op Roanoke zijn drugs, alcohol en seksuele handelingen, evenals elementen die als zodanig kunnen worden geïnterpreteerd, strikt verboden en worden niet getolereerd.

Wij als organisatie hechten grote waarde aan inclusiviteit en willen benadrukken dat iedereen welkom is op onze evenementen, ongeacht hun status, geloof, politieke overtuigingen of gender.

We nemen krachtig afstand van elke vorm van seksisme, racisme, discriminatie, geweld of onderdrukking. Ons doel is om een omgeving te creëren waarin iedereen samen een boeiend en plezierig spel kan spelen en ervaren, gebaseerd op wederzijds respect en goede samenwerking, zowel binnen als buiten het spel. We verwachten dat alle deelnemers zich aan deze principes houden. In gevallen waarin deze principes niet worden gerespecteerd, behouden we ons het recht voor om de betreffende persoon van het evenement te verwijderen.

  • White Facebook Icon
bottom of page